Inventera viltstammar

Rovdjursstammarna inventeras regelbundet för att vi ska få veta hur stora stammarna är och hur de breder ut sig. Kunskapen vi får om djuren är nödvändig bland annat för en viltförvaltning av hög kvalitet. Inventeringen utgör bland annat grund för beslut om jakt och förebyggande åtgärder samt för ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.