Nationella Klövviltsrådet

Rådet ska utgöra ett stöd för Naturvårdsverkets vägledning i frågor som rör klövviltförvaltning.

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2020Sidansvarig: Carl-Johan Lindström