Kemikalier

Ansvaret för tillsyn och tillsynsvägledning för försäljning och användning av kemikalier fördelas mellan olika myndigheter. Ansvarsfördelningen beror på vilken roll företaget har enligt lagstiftningen.