Vem gör vad

Regeringen och flera myndigheter samverkar för att genomföra handelssystemet i Sverige. Vilka roller de involverade myndigheterna har sammanfattas här. Observera att det finns ytterligare aktörer inom EU som har funktioner inom systemet, till exempel finns det fler ackrediteringsorgan.

Sidan senast uppdaterad: 27 januari 2021Sidansvarig: Kristin Gunnarsson