Tillsyn och egenkontroll

Tillsyn är att se till att bestämmelser följs. Därigenom säkerställer tillsynen syftet med miljöbalken. Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll.