Prövningsärenden – så arbetar Naturvårdsverket

Enligt miljöbalken ska Naturvårdsverket föra talan i mål om tillstånd för att ta tillvara miljöintressen och andra allmänna intressen.

Tillståndsprocessen i mark- och miljödomstolsmål, från samråd till laga kraft.
Tillståndsprocessen i mark- och miljödomstolsmål, från samråd till laga kraft. Orangea pilar visar när Naturvårdsverket kan komma in.

Sidan senast uppdaterad: 11 juni 2020Sidansvarig: Petter Larsson Garcia