Förbränning av fossilbaserad plast behöver minska för att Sverige ska nå sina klimatmål

Plasttillverkning ger upphov till utsläpp av växthusgaser, men en stor del av kolet finns i själva produkten och släpps ut vid förbränning. Den största delen av plasten vi använder går just till förbränning. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minska.