Plast hos olika aktörer

Information och inspiration om hur olika aktörer i samhället kan bidra till en mer hållbar användning av plast.