Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning

Naturvårdsverkets färdplan utgör en samlad bild och en riktningsvisare för vart vi ska och vad vi menar med en hållbar plastanvändning. Färdplanen ska också vara en inspiration till handling.