Innovation och forskning om plast

För att lösa de problem som plasten innebär krävs mer kunskap och handlingskraft här och nu. Naturvårdsverket gör satsningar på innovation och forskning för en mer hållbar plastanvändning.