Frågor och svar om EU:s engångsplastdirektiv

Arbetet med att ta fram svensk lagstiftning för att leva upp till EU:s engångsplastdirektiv pågår. Att direktivet inte är genomfört i Sverige än innebär att vi inte kan vägleda i alla frågor. Här samlar vi de frågor vi kan besvara just nu.