Undersökningar om skyddad natur

Naturvårdsverket följer varje år upp arbetet med skyddad natur på ett flertal sätt. Här hittar du rapporterna samlade. Fler rapporter tillkommer.