Strandskyddsbeslut

Beslut om dispenser och upphävande av strandskydd. Naturvårdsverket har årligen sedan 2010 rapporterat strandskyddsstatistik till regeringen, sedan 2011 är den enhetligt jämförbar.

Sidan senast uppdaterad: 2 maj 2018Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen