Lägesrapport skyddad natur

Naturvårdsverket publicerar varannan månad en lägesrapport om skyddad natur eller oftare vid behov. Rapporteringen ger en bild över vad som är på gång, vad som händer och vad som har hänt. Innehållet utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och roll.