Hantering av granbarkborrar i skyddade områden

Här sammanfattar vi läget i naturreservaten med anledning av barkborreangreppen och redovisar genomförda insatser.