Formellt skydd av skog

De mest skyddsvärda skogarna bevaras långsiktigt genom bildande av nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden enligt miljöbalken. Totalt har 8,7 procent av skogsmarken skyddats, varav den största delen i eller nära fjällen. Nedanför fjällen har 3,7 procent av skogsmarken skyddats. Skogsägarna bevarar även skog på eget initiativ.