Internationellt samarbete inom naturvård

Naturvårdsverket deltar i flera internationella samarbeten kring skydd och skötsel av natur. Du som förvaltare kan också ha nytta av och delta i flera av dessa samarbeten.