Genetiskt modifierade organismer i Sverige

I Sverige har genetiskt modifierade organismer, GMO, än så länge bara satts ut i naturen under olika fältförsök.