Verktygslåda Dialog för naturvård

Den här verktygslådan ger dig som arbetar eller som vill arbeta dialogbaserat stöd i ditt vardagliga arbete. Här hittar du tankemodeller och konkreta verktyg för hur du kan planera möten och processer, föra konstruktiva samtal samt förstå och hantera konflikter.

Verktygslådan vänder sig till dig som deltagit i utbildningen Dialog för naturvård, men också till dig som annars är intresserad av dialog. Vi hoppas att den blir som en minnesbank och att den bidrar till ett dialogbaserat arbetssätt inom naturvården.