Dialogbaserat arbetssätt i naturvårdsuppdraget

Pilotområden dialogbaserat arbetssätt i naturvårdsuppdraget ger en möjlighet till extra skjuts i organisationens utvecklingsarbete för ett dialogbaserat arbetssätt.