Info om kursledningen

Kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för Naturvård är utvecklat av Naturvårdsverket i samarbete med Reflekta verksamhetsutveckling. I arbetet har även en referensgrupp ingått med representanter från landets länsstyrelser och Naturvårdsverket.