Dialogbaserat arbetssätt - när, hur och varför?

Digital föreläsningsserie för dig som är chef/arbetsledare inom naturvården. Föreläsningsserien är ett komplement till de grund- och fortsättningskurser som erbjuds inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården.