Biosfärområden, pilotområden

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Sidan senast uppdaterad: 11 maj 2020Sidansvarig: Sanja Kuruzovic