Fortsatt riktad satsning på åtgärder för vilda pollinatörer

Naturvårdsverket satsar ytterligare 11,9 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP). Åtgärdspaketet innebär en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med vilda pollinatörer och under 2021 kommer riktade åtgärder att genomföras i åtta län i södra Sverige.