Stor ökning av besök i nationalparker 2020

Totalt hade nationalparkerna drygt 3,1 miljoner besök 2020 – en ökning med över 300 000. Det stora bortfallet av utländska besökare på grund av pandemin kompenserades med god marginal av besökare inom Sverige.