Resultat av anslagen för värdefull natur 2020

Resultat av satsningarna som gjorts under 2020 genom anslag för skydd av värdefull natur och åtgärder för värdefull natur.