Resultat av anslagen för värdefull natur 2018

Resultat av satsningarna som gjorts under 2018 genom anslag för skydd av värdefull natur och åtgärder för värdefull natur.