Kampanj och ökad kunskap ska bromsa olovlig terrängkörning

Via bland annat filmer och andra informationsmaterial satsar Naturvårdsverket på att minska olovlig terrängkörning på barmark eftersom den kan skada naturen.