Skydd och skötsel av natur hjälper till att skapa jobb

Utöver att bidra till skyddet av miljö och ekosystem, skapar natur- och miljövårdsarbetet också många arbeten.