Över 580 000 träd inventerade och nästan 38 000 friställda

I åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd har 37 800 träd friställts för att ha större chans att överleva och bidra till biologisk mångfald.