Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen

Om Nagoyaprotokollet och användningen av genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap vid forskning och utveckling av produkter.