Lokala styrmedel och åtgärder

Det luftvårdsarbete som sker på lokal och regional nivå är grundläggande för att nå miljömålet Frisk luft, och följa lagstadgade miljökvalitetsnormer. Det finns en rad olika styrmedel och åtgärder som kommuner och landsting/regioner kan tillämpa för att uppnå renare luft i den lokala och regionala miljön.

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2020Sidansvarig: Henrik Larsson