Luftövervakning

Naturvårdsverket, kommunerna och flera andra aktörer övervakar luftkvaliteten i Sverige. Övervakningen sker genom bland annat mätning och modellberäkning.