Internationellt arbete med luft

Luftföroreningar respekterar inte landgränser. Luftföroreningar som släpps ut i andra länder har en stor påverkan på hälsan och miljön i Sverige.