Textilsmart samarbetar med F/ACT Movement

Konsumenters agerande är en viktig del av lösningen för omställningen till en mer hållbar textilkonsumtion. Genom samarbete med F/ACT Movement ska fler konsumenter inspireras till att testa mer hållbara modeval och samtidigt informeras om textilkonsumtionens miljö- och hälsopåverkan.