Klimatneutral energisektor inom räckhåll

Att ställa om energisystemet är en stor utmaning som tar tid. De klimatpåverkande utsläppen från uppvärmningen av bostäder har minskat drastiskt. För el- och fjärrvärmeproduktionen finns mer att göra. Biobränslen spelar en allt viktigare roll.