Följ utvecklingen av det långsiktiga klimatarbetet

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ska vara nettonoll år 2045 enligt det klimatpolitiska ramverket. Inom den icke-handlande sektorn ska flera etappmål uppnås på vägen. Naturvårdsverket följer upp utvecklingen av klimatarbetet inom fem nyckelområden: transporter, energi, industri, livsmedel och skogen.