Allmänheten om klimatet 2018

En kvantitativ undersökning om den svenska allmänhetens syn på lösningar för klimatet.