Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatfrågor

En kvantitativ undersökning om svenska folkets syn på klimatfrågor och olika lösningar.