Naturvårdsverkets arbete med klimatfrågan

Naturvårdsverket har en central roll för den klimatstrategi som regering och riksdag beslutat om.