Planera för transporteffektivitet

Infrastruktur måste planeras på ett effektivt sätt för att minska transportbehovet. Då minskar effekterna på klimatet och människors hälsa.