Teknikutveckling och innovation inom efterbehandling

Det finns många alternativa åtgärdstekniker för efterbehandling av förorenade områden som är tillgängliga, nationellt och internationellt, och som har börjat användas i Sverige. Genom att tillämpa ny undersöknings- och åtgärdsteknik och -metodik förväntas efterbehandlingstakten kunna öka och åtgärderna bli mer effektiva, och den övergripande miljönyttan bli bättre.

Sidan senast uppdaterad: 25 november 2020Sidansvarig: Björn Johansson