Resultat av arbetet med efterbehandling av förorenade områden

Naturvårdsverket samordnar arbetet med förorenade områden och redovisar varje år resultaten av arbetet till regeringen.