Förorenade sediment

Många havsområden, sjöar och vattendrag i Sverige har förorenade sediment på bottnarna. Ofta har industrier släppt ut dessa föroreningar i vattnet. Föroreningarna kan utgöra ett hot mot både människors hälsa och miljön.