Saneringsanslaget som möjliggjort 24 nya bostadsområden

Vid sidan av det ordinarie anslaget om för sanering av förorenade områden beslutade regeringen 2016 om ett separat anslag för att sanering av mark med specifikt syfte att bygga bostäder.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2021Sidansvarig: Jonas Fors