Saneringsanslaget som möjliggjort 21 nya bostadsområden

Vid sidan av det ordinarie anslaget om för sanering av förorenade områden beslutade regeringen 2016 om ett separat anslag för att sanering av mark med specifikt syfte att bygga bostäder.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2019Sidansvarig: Jonas Fors