Från förorening till sanering för en giftfri miljö

Sveriges industrialisering lämnade efter sig många förorenade områden som kan vara en risk för människors hälsa och miljö. Naturvårdsverkets saneringsanslag hjälper kommuner att finansiera saneringen av de mest förorenade områdena.