26 000 förorenade områden kartlagda och riskklassade

Naturvårdsverkets anslag för sanering av förorenade områden är en viktig pusselbit i arbetet för att nå målet Giftfri miljö som är ett av regeringens 16 miljökvalitetsmål. Det är ett tufft mål att nå eftersom det finns väldigt många förorenade områden i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 27 oktober 2020Sidansvarig: Jonas Fors