128 av Sveriges mest förorenade områden är sanerade

Naturvårdsverkets saneringsanslag finns till för att förorenade områden från gamla industriverksamheter ska kunna saneras så att de inte längre är en risk för hälsa och miljö. Hittills har anslaget bidragit till att 128 av de mest förorenade områdena i Sverige har sanerats.

Diagram

Tabell

Sågverk, träimpregneringPappersmassabrukYtbehandlingGasverkGlasbrukKemtvättarGjuterierGruvorBekämpningsmedelstillverkareBlandade (grafisk industri, skrothandlare, skjutbanor)
Antal371214675125227

Ladda ner

Dela diagram

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Fororenade-omraden/Finansiering-av-efterbehandling/Resultat-av-Naturvardsverkets-anslag-for-efterbehandling-av-mark1/110-av-Sveriges-mest-fororenade-omraden-ar-sanerade/Sanerade-branscher/

Sidan senast uppdaterad: 27 oktober 2020Sidansvarig: Jonas Fors