Resultat av Naturvårdsverkets anslag för efterbehandling av mark

Här kan du läsa om hur Naturvårdsverket arbetar med anslaget för sanering av förorenad mark, och vilka resultat det har gett hittills.