Frågor och svar

Vi får många frågor från olika håll, i vårt arbete med att ta fram strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad. Här har vi samlat de vanligaste frågorna under olika samlingsrubriker och tagit fram svar på dem. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.